Rikskonferens för äldretandvård 2010

2 dagar, 26-27 augusti 2010

Plats: Stockholm

Bli uppdaterad kring den senaste forskningen, farmakologi, karies, protetik och ta del av framgångsrika behandlingsmetoder.

Ur programmet:

• Muntorrhet – ett stort hot mot den äldres tand- och munhälsa – senaste forskningen
• Antibiotika – behandling och profylax, speciellt med tanke på den äldre patienten
• När bör man avstå från implantat?
• Kariesriskbedömning av äldre – Cariogram

Föreläsare:

Dowen Birkhed, professor, Odontologiska institutionen Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet

Inger Wårdh, docent,  Karolinska Institutet Institutionen för odontologi

Wivi-Anne Sjöberg, övertandläkare, Kliniken för Oral Medicin Östra Sjukhuset Göteborg

Ingrid Collin Bagewitz, odontologie doktor, övertandläkare, Centrum för specialisttandvård Oral protetik Malmö

Anmälan + hela programmet PDF Rikskonferens för äldretandvård_2010.pdf