Roche trycker ihop organisationen

Roche AB, Roche Diagnostics Scandinavia AB och Roche Diabetes Care slås samman.

) kommer närmare varandra är vi övertygande om att vi kan skapa mer värde för patienter, vården och samhället. I oktober 2017 flyttade därför Rocheföretagen i Sverige till ett nytt gemensamt kontor i Solna.