Röda siffror för vindkraftsbolaget Eolus

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på -5,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (-11,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:22 kronor (-0:43). Nettoomsättningen uppgick till 9,3 miljoner kronor (158). Den lägre omsättningen beror på att inga verk drifttagits och resultatavräknats under kvartalet.