Röster om rökning

rosetr_om_rokning_play

Röster om rökning

Röster om rökning

Det är läckert att röka, man blir inte tjock, det är lätt att drunkna i marknadsföring från tobaksbolagen. Vi får i filmen lyssna på de unga och deras tankar om rökningen. Non-smoking generation bjuder på sitt material – både skrämmande och intressant.

Filmen är tänkt att fungera som en inledning till en tobakslektion, eller bara som en tankeväckare för alla. Till filmen finns en parlör för samtalet om tobak.

Filmerna och parlören finns på Tandvård mot tobaks hemsida. Dit kommer du om du googlar Tandvård mot tobak. Där kan du också anmäla ditt medlemskap – om du inte redan är medlem i tandvård mot tobak. Tandvård mot tobak är en ideell organisation som sorterar under statens folkhälsoinstitut. Föreningen är beroende av sina medlemmar. Filmerna är gratis och du får använda dem så mycket du vill. Gärna länka till din egen hemsida. Filmerna är producerade av Hälsofrämjande film och finansierade av Statens folkhälsoinstitut.