Rösta och laga mat gör vi helst tillsammans

Medan våra gamla, konkreta ritualer avförtrollas och blir ”praktiska”, tycks åsiktsbildningen och kontakter i sociala medier tvärtom bli mer socialt betydelsebärande än någonsin förr. Där lever man i de hypersociala uppropens tid, uttrycker skarpt gränsdragande ståndpunkter ”inför varandra” och skapar en känsla av stark gemenskap.