Rune Andersson ryter till mot Reepalu i Sommar

I sitt sommarprat berättar Rune Andersson om sin resa, från en fattig uppväxt på landet till ett framgångsrikt företagande. Men finansmannen passar ha också på att slänga en rejäl känga åt Reepalu-utredningen. ”Jag har nog aldrig sett en statlig utredning som på det här sättet försöker vilseleda media och väljare”, säger Rune Andersson i programmet.

Rune Andersson ryter till mot Reepalu i Sommar

I sitt sommarprat berättar Rune Andersson om sin resa, från en fattig uppväxt på landet till ett framgångsrikt företagande. Men finansmannen passar ha också på att slänga en rejäl känga åt Reepalu-utredningen. ”Jag har nog aldrig sett en statlig utredning som på det här sättet försöker vilseleda media och väljare”, säger Rune Andersson i programmet.