S-angreppen på religiösa friskolor är osakliga

Både på riksplanet och på kommunnivå ger sig Socialdemokraterna nu på de konfessionella friskolorna. Men en ministers skolgång och en muslimsk friskolas agerande är inte tillräckligt för att döma ut alla  religiösa skolor. Börja i stället med att fråga er om Skolinspektionen gör sitt jobb.