Så behandlar du friska sjuka

Munhålan påverkas av flertalet behandlingar och läkemedel, exempelvis cytostatika och strålning, som kan ge långvariga komplikationer. Därför är det angeläget att allmäntandvården har tillräckliga kunskaper om komplikationerna och hur de ska behandlas.