”Så direktörer förväntas skattemaximera?”

Skatteplanering är inte olagligt. Motsatsen till skatteplanering borde vara skattemaximering, där den enskilde försöker betala in så mycket skatt som möjligt. Av debatten efter söndagens Uppdrag granskning kan man få intrycket att ledande politiker och debattörer anser att det är vad direktörer borde ägna sig åt. Tanken är löjlig!