Så håller PTS koll på trenderna

Det är viktigt att våga diskutera trender innan man vet om de är viktiga för verksamheten eller inte. Diskussionerna är avgörande för att fånga upp saker som i normala fall faller mellan stolarna.Struktur, delaktighet och ett öppet sinne. Det är tre viktiga nycklar till en lyckad omvärldsbevakning, enligt PTS.

Nyheten Så håller PTS koll på trenderna dök först upp på Kvalitetsmagasinet.