Så mycket tjänar Airbnb-värdarna

Privatpersoner som hyr ut boende via tjänsten Airbnb tjänar bäst inom den så kallade delningsekonomin. Men summorna kan variera kraftigt, skriver Time.