Så reser sig MP upp och går vidare ur krisen

Kris kan leda till utveckling. Men då behövs en analys av vad som gått fel och en förmåga till omprövning. Flera lärdomar kan dras av nuvarande kris – en är att åter fokusera på klimat- och miljöpolitik, skriver Karin Svensson Smith (MP).