Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

Regeringen har nu presenterat Testbädd Sverige som innehåller förslag på satsningar för att stärka Sveriges innovationskraft. Standardisering är ett av de områden som framhålls som extra viktigt.

Nyheten Så ska Sveriges innovationskraft stärkas dök först upp på Kvalitetsmagasinet.