Så tänker svenska chefer

Inom det svenska näringslivet sätter cheferna delaktighet, öppenhet och frihet i fokus – vilket hyllas av organisationen Ledarna som ”framtidens ledarskap”. Men man höjer ändå ett varningens finger för att verksamheten riskerar bli trög och ineffektiv i jakten på konsensus.