Så tar Skåne forskningen närmare patienterna

Region Skåne gör gemensam sak med Lunds universitet och skapar fem nya centrum, för att binda samman forskningskedjan med hela vårdkedjan.