SACD Årsmöte med kurs, Göteborg

28-30 november 2013. Föreläsningar med Jimmy Eubank tandl, Gilbert Young tandtekn & Marilyn Ward tandl.
Fotokurs med Michael Karlsten, Kompositkurs med Barbro Berg. Ackrediteringsseminarium med Michael och Barbro.

För anmälan och mer information ››