SACD;s årsmöte & kurs: Natural functional estethics

3 dagar

Välkomna till SACD Årsmöte 2010 på Stockholm Grand Hotel!

Kosmetisk tandvård är ett lagarbete. För förstklassigt resultat krävs en samsyn och en jämbördig kompetens hos alla i laget. Det är den bärande tanken bakom SACD: s kurser.

Årsmötet 2010 den 28-30 oktober blir tre dagar av förstklassig professionell förkovran, medarbetarutveckling, senaste nytt från internationella horisonter, trevlig samvaro och en avslutning som heter duga. Tre stimulerande dagar för oss som vill ”hänga med”.

Föreläsare:
MD, DDS Mauro Fredeani
, Italien
Debra Engelhardt-Nash, USA

Plats: Stockholm

Debra Engelhardt-Nash, Practice Management Consultant
Hon har besökt hundratals tandläkarmottagningar i USA och Canada, analyserat deras problem och kommit med lösningar.
Debra Nash har en enorm kunskap och erfarenhet att ösa ur för att få mottagningen teamarbetet att fungera.
Hon har hållit ett stort antal internationella kurser i tandläkarmottagningens ledarskap och drift samt konsten att bygga ett tandvårdsteam.

Professor Mauro Fradeani, MD, DDS

Mauro Fradeani har nått världsberömmelse inom området estetisk och prostetisk tandvård för sina enastående kliniska resultat, sin brillianta undervisning och sina föredömligt pedagogiska läroböcker.

Professor Mauro Fradeani är dessutom en Sverige-vän som gärna besöker vårt land för att föreläsa för tandläkare och tandtekniker.

Hans tre hörnstenar för ett lyckat behandlingsresultat är Behandlingsplan, Teamarbete och Kännedom om restorativa material

2 böcker skrivna av Mauro Fredeani Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics

Volume 1: Esthetic analysis

Volume 2: Prosthetic treatment

Anmälan: SACD