SACD kurs Functional Occlusion: Current Challenges, Concepts, Diagnosis, Therapeutic Considerations

Celebert besök – En av tandvårdens celebriteter Dr. John C. Kois DMD, MSD kommer i maj på Sverigebesök

 

Kursen äger rum på Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm den 30 maj.

Medlemskap i SACD inget krav

John C. Kois är en klart lysande stjärna. Till Kois Center i Seattle vallfärdar tandläkare och tandtekniker för undervisning inom estetisk och konserverande tandvård och implantatbehandling.

Så här säger tandläkare Bengt Glimstedt om John C. Kois kurser:

Inspiration och arbetsglädje som du aldrig har upplevt tidigare. Klinik, vetenskap och pedagogik i en unik kombination.”

John C. Kois Sverigebesök är ett SACD-arrangemang.

Boka din plats på www.sacd.se/kurser