SACD möte i Göreborg

2 dagar 28-29 september 2012

Plats: Göteborg, Clarion Hotel Post

Föreläsare: Dr Betzy Bakeman och Brad Patrick