Sagostunden och hur man ska hantera N-ordet

Otidsenliga och rasistiska ord bör givetvis anmälas när de används med rasistiska förtecken. Men när de dyker upp i historiska verk och därmed får som funktion att skildra en svunnen tid då vi inte visste bättre, bör de hanteras med vuxna samtal, inte krav på gallring och bojkott.