”Samarbete grunden för framtida succéer”

Sverige är världens näst mest innovativa land, enligt den senaste rankningen från Global innovation index. Men det finns saker som kan bli bättre. Här berättar fyra innovationschefer om sitt arbete och vilka utmaningar man står inför.