”Samhället klarar inte att skydda utsatta barn”

13-åriga Jasmine var placerad i samhällets vård när hon i höstas tog sitt liv. Det är ett smärtsamt bevis på att samhället brister i uppdraget att skydda och stötta de allra mest utsatta. Därför är det mycket angeläget att vården av de mest utsatta barnen snarast förbättras.