Sämre utsikter för amerikanska småföretag

Det ekonomiska förtroendet bland amerikanska småföretag försämrades i februari jämfört med föregående månad.