Samverkan och användning på kongressen

Prata med varandra och få med patienten. Så lyder lösningen vid flera av seminarierna på årets Läkemedelskongress om läkemedels-användningens problem i samhället.