Sandvikenkonkurrent redovisar lägre resultat än väntat

Amerikanska Kennametal, som bland annat konkurrerar med Sandvik, redovisar ett justerat resultat per aktie på 0:56 dollar för det fjärde kvartalet 2017.