Särskolan farligare än polisstationen

Särskolan är den arbetsplats där störst andel av de anställda är borta från jobbet till följd av hot och våld. Varken poliser eller väktare har lika mycket jobbfrånvaro.