Satsa på att locka EU-myndighet till Malmö

EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency (EMA) med 900 anställda ligger i dag i London. Men hemvisten är oviss i och med Brexit. Malmö stad uppmanar nu regeringen att använda Malmö som draglok för att locka myndigheten till Sverige.