Satsa på hjärtstartare på kliniken

Det är bra för både patienterna och personalen om det finns hjärtstartare på tandvårdskliniker. Det tycker Ingela Hasselqvist-Ax, ledamot i styrelsen för Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet).