”Satsa på Mälardalen – gynna hela Sverige”

Regeringens beslut om kommande nationell infrastrukturplan blir en ödesfråga för Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter. Våra sju län i Stockholm-Mälardalen har enats om ett gemensamt svar till regeringen inför beslutet. Mer resurser till drift, underhåll och investeringar i framtidens vägar och spår måste till.