SBB avbryter planerad nyemission

Fastighetsbolaget SBB har sålt delar av sin byggrättsportfölj till ett fastighetsvärde om 712 miljoner kronor, vilket väntas påverka bolagets resultat med cirka 300 miljoner kronor.