SBU: Rädda Barnen missuppfattar vår rapport

Vi har svårt att förstå hur en vetenskaplig granskning skulle kunna försämra läget för barn som utsätts för våld och försummelse, skriver medarbetare på myndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).