Scanex: ”Nytt sätt att behandla bakterier”, Uppsala

PhotoThermicTherapy PTT med EmunDo ® är en ny effektiv bakteriebehandling och nyckeln till att framgångsrikt behandla bakteriella infektioner, parodontit mm. Både grampositiva och gramnegativa bakterier kan behandlas.

 

 

Program:

Introduktion, Laser inom medicin och tandvård
Bakterieresistens – ett växande problem.
Bekämpa bakterier med Laser och EmunDo®.
Summering frågor och avslutning.

Plats: Tandläkare Katarina Svahnström
Smedsgränd 2 A, Uppsala
Tid: Fredag 24 januari, kl 12.30-15.30 ( lunch 12.30-13.00 )
Kursledare: Tandläkare Michael Nylander, *Master of Science in Laser Dentistry

 

Anmälan skickas per email senast 10 januari till mariannev@scanex.se

Kursen är kostnadsfri och inkluderar lunch!

SCANEX Medical Systems AB, 042-37 34 00, www.scanex.se

scanex102