SCB: Ofta för dyrt gå till tandläkare

Fler än var tionde svensk har inte gått till tandläkaren det senaste året trots att de egentligen har behövt det. Ungefär hälften uppger att de inte har tyckt att de haft råd, enligt en undersökning från SCB.

Fler än var tionde svensk, 11 procent, har inte gått till tandläkaren det senaste året trots att de egentligen har behövt det. Ungefär hälften uppger att de inte har tyckt att de haft råd, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB).

Förtidspensionärer, ensamstående föräldrar och långtidsarbetslösa är de grupper som oftast avstår från tandläkarbesök av privatekonomiska skäl.

Att man vill vänta och se om besvären avklingar spontant, tidsbrist och tandläkarskräck var andra, men mindre vanliga, orsaker till utebliven tandvård.

Källa: Unt.se/TT/SCB 30/3-09