SCB:s miss: Räknade fel på arbetade timmar

SCB har publicerat ett nytt pressmeddelande om den snabberäknade BNP-utvecklingen under andra kvartalet där förändringen i antalet arbetade timmar har justerats ned till noll, jämfört med tidigare rapporterade +0,8 procent.