Screening av typ 2-diabetes ger bättre överlevnad

Patienter som upptäcks genom screening får sin diagnos många år tidigare än de som upptäcks i sjukvården.