SD: Därför ska vi inte ge stöd till papperslösas barn

Att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms Stad anser att ett skuggsamhälle, där lagar bryts och förmåner delas ut till människor som inte har rätt att vistas i landet, är något vi inte bara ska tvingas acceptera utan också något som vi ska anpassa oss till, är minst sagt en uppseendeväckande hållning.