Securitas vinst något svagare än väntat

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.132 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017.