Sekretessbelagda provsvar i fel händer

Mellan 50 och 100 provsvar och remissbekräftelser från Region Gävleborg har skickats till fel personer. Orsaken är ett tekniskt misstag hos företaget som har anlitats för utskicken.