Sena utbetalningar drabbar tandläkare

Försäkringskassan ligger efter med 138 miljoner kronor i utbetalningar till tandläkare. En privattandläkare i Uppsala berättar att han var nära att gå omkull på grund av förseningen.
 

Försäkringskassans förseningsproblem fortsätter, och nu drabbas tandläkarna. Försäkringskassans utbetalningar till tandläkare för ersättning av vård till pensionärer ska normalt ske inom 14 eller 30 dagar efter fakturering, men nu är väntetiden över 60 dagar.

– Vi har jobbat hårt för att hinna med, men det har inte gått. Vi har jobbat i dubbla skift sedan i november och räknar med att vara i kapp om två veckor, säger Rune Roslund, controller på Försäkringskassans nationella tandvårdsenhet. En tandläkare i Uppsala berättar att förseningarna hotade hela hans verksamhet.
– Det är först nu i februari som jag har fått pengarna, det handlade om 600 000 kronor som Försäkringskassan borde ha betalat för november och december. Jag fick förtur eftersom den ekonomiska situationen var så allvarlig, säger tandläkaren till UNT.
– Vi var nära att gå omkull och jag har varit tvungen att skjuta upp vissa löneutbetalningar.
Förseningarna rör utbetalningar för tandvård för personer som är 65 år eller äldre. 1 juli 2008 ersattes det högkostnadsskyddet för pensionärer med ett allmänt tandvårdsstöd, men de många äldre som inte var färdigbehandlade 1 juli fortsatte att få det särskilda skyddet.

Samtidigt ändrades faktureringsrutinerna på Försäkringskassan. Tidigare hade tandläkare två år på sig att skicka in fakturor, men från 1 juli kortades tiden till fyra månader.
När Försäkringskassan undersökte de fakturor som kom in från tandläkare i november visade det sig att 43 procent av dem var äldre än fyra månader och därför förfallit. Försäkringskassan var inte längre skyldiga att betala räkningarna.
– Att en så stor andel av räkningarna var för gamla innebar att vi var tvungna att gå igenom varje räkning manuellt, och det ledde till de förseningar som vi nu har, säger Rune Roslund.

För närvarande ligger fakturor på 240 miljoner kronor för utbetalning för det gamla högkostnadsskyddet för pensionärer hos Försäkringskassan, av dem rör 138 miljoner kronor betalningar som är äldre än 30 dagar.
Men många tandläkare har dessutom gått miste om ersättning från Försäkringskassan på grund av att de skickat in sådana fakturor för sent, alltså mer än fyra månader efter vårdtillfället.
– Det är arbete som tandläkarna utfört på uppdrag av staten, som samhället vill att tandläkarna ska utföra, och nu får de inte betalt för det. Det är en olycklig situation, säger Dan Nilsson på branschorganisationen Privattandläkarna.
– Vi har en dialog med departementet om dessa ersättningar, säger Dan Nilsson.

Utöver problemen med de försenade fakturorna om 138 miljoner kronorna och de ogiltiga fakturorna ligger dessutom nu 80 000 fakturor från såväl privattandläkare som folktandvården obetalda. Problemen med dessa fakturor härrör från övergången till det nya it-systemet.
– När vårdgivare skickar räkningar inom 14 dagar så hanteras de automatiskt. Men de ersättningsfakturor som kommer in efter 14 dagar måste hanteras manuellt, det är just nu 80 000 sådana fakturor som vi har att gå igenom. Det är visserligen bara tre fyra procent av alla fakturor som vi måste hantera manuellt, men 80 000 är alldeles för många, säger Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.
– Vårdgivarna måste bli bättre på att skicka in fakturorna i tid.

På Folktandvården i Uppsala län är summan av de fakturorna för utförd vård som inte Försäkringskassan ännu inte ersatt totalt 650 000 kronor.
– En del av dessa beror på fel hos vårt system, en del på fel i Försäkringskassans system och en del har helt naturliga förklaringar, säger Eva Ljung, tandvårdsdirektör för landstinget i Uppsala län.

Johannes Nesser