Sendoline – Kurs i maskinell rensning

Kursen omfattar teori med workshop.

Tid och plats: 17.00-21.00 den 9 nov i Stockholm/Täby

För anmälan och mer information ››