Senzagen säkrar nytt patent

Europeiska patentverket beviljar patentet på Senzagens hudallergitest.