Ser antalet klagomål som något positivt

Dalfolket är bland de patienter i landet som klagar mest på sjukvården. Det visar statistik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. – Vi välkomnar klagomålen.