Service och trygghet i hela landet – dags för verkstad

Partiledardialogen på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i maj ingav hopp. Sällan har vi hört en sådan enighet från partiledarna. Även den viktiga frågan om tillgång till service togs upp. Nu måste våra politiker gå från ord till handling, skriver ordföranden för SmåKom Peter Lindroth.