SFOP:s Vårmöte 2010

2 dagar

Tema: ”Som man forskar får man svar”

Radisson Blu Hotel i Linköping

Hotel Linköping

Bäste Protetikerkollega & ST-tandläkare i oral protetik!

Välkomna till SFOP:s Vårmöte 2010. Var och när? Jo, torsdag 22 april till fredag 23 april, ses vi på Radisson Blu Hotel i Linköping. Detta år samlas vi under temat ”Som man forskar får man svar”. Under konferensen kommer olika forskningsområden att presenteras och forskare delge oss sina erfarenheter utifrån metodval. Dessutom kommer vi uppdateras i arbetet med Nationella Riktlinjer och avslutningsvis låta oss inspireras av Staffan Edhe under rubriken ”Vägen till Nobelpriset”. Se fullständigt program här!

Anmälan till konferensen sker via mail till per.hager@liv.se där Du uppger namn och adress. Vidare betalar Du in konferensavgiften på 3.000 SEK på postgiro 22 45 87 – 6.
Rum är förbokade fram till 22/3 på Radisson Blu Hotel och konferensdeltagarna bokar själva rummen. Glöm inte detta för att säkert få en plats i antingen dubbel eller enkelrum.
Ring 013-129 630 för bokningen eller hitta kontaktinformation via hotellets hemsida www.radissonblu.com/hotel-linkoping

Väl mött i Linköping, hälsningar

Styrelsen SFOP