SHB förväntar sig "mycket lägre resultat" av Boliden 2018

En svagare dollar, förmodat lägre metallpriser och en nedgång i bolagets volymer under 2018 i förhållande till 2017.