Skandiabanken minskade vinsten

Skandiabanken presenterade ett rörelseresultat på 49 miljoner kronor för andra kvartalet 2017, en minskning från 67 Mkr under samma period föregående år. Samtidigt ökade likviditeten och utlåningen till allmänheten.