Skåne vände trenden

Stigande ohälsotal gjorde att man tog ett helhetsgrepp på arbetsmiljön inom folktandvården i Skåne. Och nu har fler kommit tillbaka i arbete.