”Skärp lagen – skolmaten ska inte vara skräpmat”

Det är av största vikt för folkhälsan att alla elever får näringsrika skolmåltider. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Matkuponger gör att många gymnasieelever äter skräpmat till lunch. Vi kräver nu en lagändring som ger även gymnasieelever rätt till näringsriktiga skolmåltider, skriver forskarna bakom uppropet Fetmainitiativet.