Skärp Skolinspektionens tillsyn av religiösa friskolor

Vi vill öka Skolinspektionens oanmälda besök och satsa på att följa upp och stödja huvudmännen med konstruktiva råd och återkoppling, så att de snabbare och enklare kan åtgärda alla brister, skriver Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist, Sverigedemokraterna.