”Skatteverket bör fokusera på oseriösa byggföretag”

För möta det växande behovet av personal måste vi se till att byggbranschen är attraktiv, sund och säker. Vi välkomnar därför myndighetskontroller, men fokus bör ligga på oseriösa företag och arbetsplatser – inte slarviga småföretagare.